Yasal uyarılar

www.fatergroup.com web sitesi ve Fater SpA telif hakları hakkında önemli bilgi. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.
Tüm hakları saklıdır. Bu eser üzerindeki tüm haklar yürürlükteki mevzuata göre saklıdır. Veritabanları üzerindeki tüm hakları saklarıdır. Bu sitede yer alan materyallerin herhangi bir yolla (elektronik depolama da dahil olmak üzere) tamamen veya kısmen tercüme edilmesi, uyarlanması, işlenmesi veya çoğaltılması tüm ülkelerde saklıdır. Bu sitede yer alan tüm materyallerin, çerçeveleme, analog çoğaltma araçları ve genel olarak dijital depolama yolu da dahil olmak üzere, kısmen veya tamamen çoğaltılması, yayınlanması ve dağıtımı, Fater SpA'nın yazılı yetkilendirmesi olmaksızın açıkça yasaktır. İçeriğin sunulma ve biçimlendirilme şeklinin (grafik düzeni) yanı sıra bu web sitesinin içeriği (metin, logo, simge, resim, grafik, ses, bilgisayar programları, veritabanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Fater SpA'nın malıdır ve telif hakkının korunması için İtalyan ve uluslararası kanunlar tarafından korunmaktadır. Telif hakkına tabi veya kanunlara aykırı bir materyalin yanlışlıkla yayınlanması durumunda, kullanıcılardan "İLETİŞİM" menüsünü kullanarak bunu Fater SpA'ya bildirmesini rica ederiz; böylece firma, telif hakları ihlali farkına varılır varılmaz bu materyali dosyalarından derhal çıkaracaktır.
Fater S.p.A, web sitesinde doğru ve güncellenmiş bilgiler bulundurmak için elinden geleni yapmaktadır; ancak web sitesinin içeriği konusunda herhangi bir garanti verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, içerik ziyaretçi tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Fater S.p.A, web sitesinin ve içeriğinin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Özel olarak da, Fater SpA, web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin doğruluk, güncelleme, eksiksizlik, yeterlilik ve zamanlamaya ilişkin kusurlardan, veya ziyaretçinin web sitesi erişimi, kullanımı, gezinmesi, web sitesindeki materyalleri, verileri, metinleri, resimleri, videoları ya da ses dosyalarını indirmesinden kaynaklanan, bilgisayar ekipmanı ya da diğer mülkiyetlerini etkileyebilecek herhangi bir hasardan veya virüslerden sorumlu tutulamaz.
Fater SpA, web sitesinin işlevselliğini herhangi bir zamanda feshetme veya askıya alma hakkını saklı tutar ve bu Fater SpA'nın veya 3. partilerin eylem veya ihmalleri sonucunda ortaya çıkmış olsa dahi, bu sorumluluğunun kabul edildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu web sitesindeki bilgiler teknik veya tipografik hatalar içerebilir. Fater S.p.A, haber vermeden ve herhangi bir zamanda, burada açıklanan bilgi, ürün ve programlarda değişiklik, düzeltme ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

MARKALAR

www.fatergroup.com ile satışı yapılan ürünlerin isimleri ve logolar Fater SpA'ya aittir, bu nedenle bunların ne amaçla olursa olsun yasal mevzuata uygun olmayan kullanımı yasaktır. Web sitesi, diğer şirketlerin tescilli ticari markaları olan isim ve/veya logoları, ürün adlarını içerebilir ve Fater bunların kullanımı için yetkilendirilmiştir. Bu ticari markalar, telif hakkı konusunda İtalyan ve uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır.

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 1

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: Fater Temizlik Ürünleri Limited Şirketi Gebze Şubesi

Adres: İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) Atatürk Bulvarı 41400 Gebze / Kocaeli /Türkiye

2. “Güvenlik Raporu” hazırlanması:

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.

3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

Fater Temizlik Ürünleri Ltd.Şti. Gebze tesisinde ev tipi çamaşır suyu üretimi yapılmaktadır. Bunun dışında tesiste başka bir faaliyet bulunmamaktadır.

Fater Temizlik Ürünleri Ltd.Şti. Gebze tesisinde çamaşır suyunun hazırlanması için; sulu çözelti içerisindeki belirlenen oranda sodyum hipoklorit konsantrasyonu, %5’ten az konsantrasyon oranına sahip olacak şekilde su ile seyreltimekte ve çok daha az miktardaki diğer kimyasallar ile karıştırılmaktadır.

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri

H KODLARI

H’ - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR
 

H2 AKUT TOKSİK
 
H330 - Yutulduğunda veya solunduğunda
öldürücüdür.

‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR
 

P5c ALEVLENİR SIVILAR
 
H226  - Alevlenir sıvı ve buhar.

‘E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR 
 

E1 Sucul ortam için zararlı
 
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

E2 Sucul ortam için zararlı
 
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

 

Nasıl bilgilendirilirim?

 • Polis / itfaiye araçları
 • Hoparlör duyuruları, sirenler
 • Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 • Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
 • Koku ile,
 • Yüksek bir patlama ile,
 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
 • Göz tahrişi, baş ağrısı

Önce ne yapmam gerekiyor?

 • Kaza mahallinden uzak durun,
 • Kaza yerini ziyaret etmeyin,
 • Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,
 • Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
 • Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
 • Pencere ve kapıları kapatın,
 • Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapacağım?

 • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması ) kaçının.
 • Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi Evden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım? Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla

 • Yangin ve polis acil durum telefon numaralarini gereksiz sorgularla engellemeyin.
 • İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi tehlikeye atarsınız.


BÖLÜM 2

 

1 - Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazalar hakkında bilgi:
Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:


KAZA SENARYOSU
 
POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 

YANGIN

 

 • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
   
 • Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.
   
 • İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.
   
 • Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.
   
 • Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir..

 

 • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.
   
 • Kuruluşumuzda yangın söndürme sistemleri mevcuttur ve periyodik olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır.
   
 • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
   
 • İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.
KAZA SENARYOSU POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 

PATLAMA

 

 • İnsan sağlığı ve çevredeki mülkte hasar olabilir.
   
 • Şok dalgasının etkisi insanları doğrudan etkileyebilir veya yapılara zarar verebilir.
   
 • Patlamadan etkilenen başka bir yerde yangın başlatması mümkün olabilir.
   
 • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
   
 • Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.
   
 • İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.
   
 • Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.
   
 • Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.

 

 • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.
   
 • Kuruluşumuzda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanmıştır.
   
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) çerçevesinde exproof ekipmanlar mevcuttur ve bakımları yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır.
   
 • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
   
 • Kuruluşumuzda olası bir kaza durumunda otorite ile koordine edilen Dahili Acil Durum Eylem Planımız planımız çerçevesinde önlemler alınmıştır.
   
 • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
   
 • İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.
KAZA SENARYOSU POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 

TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI

 

 • Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verebilir.
   
 • Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.
   
 • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
   
 • Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.
   
 • İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

 

 • Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda
 • önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.

 • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.
   
 • Kuruluşumuzda çevresel kirlilik önlemek üzere tank havuzları, döküntü kitleri vb. önlemler mevcuttur.
   
 • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
 • İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.


2 - Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.

3 - Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmıştır.